Promotion coup cœur du mois à 50% de rabais! Détails ›
PUQ 55e ANNIVERSAIRE ET NOUVEAU LOGO ! Détails ›

Mikä on kuviteltu pohjoinen? Eettisiä periaatteita

Mikä on kuviteltu pohjoinen? Eettisiä periaatteita

Résumé

Mikä on kuviteltu pohjoinen? Eettisiä periaatteita — Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques —
Traduction en finnois

Édition multilingue en finnois, mais aussi en norvégien, français, anglais, russe, suédois et sâme du Nord. Des éditions existent dans 14 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.

Länsimaiset taiteilijat ja kirjoittajat ovat kuvitelleet ja representoineet pohjoista vuosisatojen ajan, mikä on ajan saatossa ja diskurssin kerrosten kerääntymisen myötä johtanut ”kuvitellun pohjoisen” syntymään – alkaen Skandinavian, Grönlannin ja Venäjän ”pohjoisesta” ja päättyen napa-alueiden ”kaukaiseen pohjoiseen”. Länsimaiset ihmiset saavuttivat pohjoisnavan vasta noin sata vuotta sitten, mikä tekee ”pohjoisesta” kaksinkertaisen perspektiivin tuotoksen: ulkoisen – koostuen pääasiassa länsimaisista kuvista – ja sisäisen – joka koostuu pohjoisista kulttuureista (inuiitti, saamelainen, cree, ym.). Ensin mainitut ovat usein yksinkertaistettuja ja jälkimmäisiä ei usein huomioida. Jos haluamme ymmärtää ”pohjoista” yleisesti, meidän tulee kysyä itseltämme kaksi kysymystä: miten kuvat määrittelevät pohjoista ja minkä eettisten periaatteiden tulisi ohjata pohjoisten kulttuurien käsittelyämme, jotta voisimme muodostaa kokonaiskuvan (joka sisältää erityisesti sellaiset seikat, joita on yleensä aliarvioitu etelässä)? Tässä esseessä pyrin vastaamaan näihin kahteen kysymykseen määrittelemällä ensin kuvitellun pohjoisen ja ehdottamalla sitten inklusiivista ohjelmaa, joka ”uudelleenkompleksisoi” arktisen kulttuurialueen. Monikielinen painos saatavilla suomeksi, norjaksi, ranskaksi, englanniksi, venäjäksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi. Essee on julkaistu neljällätoista pohjoisen kielellä.

Table des matières

2020, 158 pages, IN027, ISBN 978-2-9233-8534-1

Édifice Fleurie, 480, de La Chapelle, bureau F015, Québec (Québec) Canada G1K 0B6
Tél. : (418) 657-4399   Téléc. : (418) 657-2096   puq@puq.ca

©2024 - Tous droits réservés
Réalisation : iXmédia

×

Collaborateurs

×

Envoyer à un ami

Envoi du courriel...

Votre courriel a été envoyé avec succès !

Une erreur est survenue, essaie un peu plus tard !