PUQ 55e ANNIVERSAIRE ET NOUVEAU LOGO ! Détails ›

Mis on kujutlus põhjast? Eetilised põhimõtted

Mis on kujutlus põhjast? Eetilised põhimõtted

Résumé

Mis on kujutlus põhjast? Eetilised põhimõtted — Qu'est-ce que l'imaginaire du Nord? Principes éthiques
Traduction en estonien

Édition multilingue en estonien, mais aussi en français, suédois, anglais, finnois, sâme du Nord et inuktitut. Des éditions existent dans 14 des langues du Nord. Chaque édition contient un jeu différent de 7 langues, pour illustrer la diversité des langues du Nord et de l’Arctique.

Läänemaailma kunstnikud ja kirjanikud on juba sajandeid põhjast mõelnud ja seda kujutanud juba sajandeid, aja jooksul on järjepanu kuhjunud diskursiivsed kihid viinud põhja kujutluse loomiseni – nähtagu selles Skandinaaviat, Gröönimaad, Venemaad, Kaug-Põhja või pooluseid. Aga et läänest jõuti põhjapooluseni välja alles eelmisel sajandil, siis on tekkinud põhjale kahekordne vaade: väline (eelkõige lääne kujutelm) ja sisemine (põhja kultuuride – inuitide, skandinaavlaste, kriide jt – vaade). Kui soovime põhja uurida üldises perspektiivis, peame esitama kaks küsimust: kuidas määratleda põhja kujutluspiltide kaudu ja millistest eetilistest põhimõtetest lähtuvalt tuleb põhja käsitleda, et saada täielik ülevaade ja hõlmata ka neid kultuure, keda lõuna on tahaplaanile jätnud? Seega tegeleme nende kahe küsimusega: kõigepealt defineerime kujutluse põhjast, seejärel pakume välja lõimiva programmi arktiliste kultuuride käsituse mitmekesistamiseks. Mitmekeelne väljaanne eesti ning prantsuse, rootsi, inglise, soome, põhjasaami ja inuktituti keeles. Väljaandeid on olemas neljateistkümnes põhjamaises keeles. Igas väljaandes on erinev valik seitsmest keelest, et illustreerida põhja ja Arktika keelelist mitmekesisust. Eestikeelne väljaanne ilmub koostöös Tartu Ülikooliga, keda selle eest täname.

Table des matières

2020, 158 pages, IN025, ISBN 978-2-9233-8537-2

Édifice Fleurie, 480, de La Chapelle, bureau F015, Québec (Québec) Canada G1K 0B6
Tél. : (418) 657-4399   Téléc. : (418) 657-2096   puq@puq.ca

©2024 - Tous droits réservés
Réalisation : iXmédia

×

Collaborateurs

×

Envoyer à un ami

Envoi du courriel...

Votre courriel a été envoyé avec succès !

Une erreur est survenue, essaie un peu plus tard !