Hva er forestillingene om det nordlige? Etiske prinsipper

Hva er forestillingene om det nordlige? Etiske prinsipper

Résumé

«Det nordlige» har gjennom århundrer blitt forestilt og fremstilt av kunstnere og forfattere fra den vestlige verden. Som følge av gradvis oppsamling av ulike diskursive lag, har med tiden «forestillinger om det nordlige» oppstått. Dette nordlige dekker både Skandinavia, Grønland, Russland, det høye nord og polene. Det er imidlertid bare et århundre siden de vestlige nådde Nordpolen, noe som gjør at det «nordlige» er produktet av et dobbelt blikk, ett fra utsiden – fremstillingene, som oftest vestlige – og ett fra innsiden – de nordlige kulturene (inuittiske, skandinaviske, cree-, etc.). De første er ofte forenklede, mens de andre er miskjente. Hvis vi ønsker å studere det «nordlige» i et helhetsperspektiv, må vi derfor stille oss to spørsmål: Hvordan kan man definere det nordlige gjennom det forestilte? Og hvilke etiske prinsipper må vi ta i betraktning for å kunne studere de nordlige kulturene i et helhetsperspektiv som inkluderer de som er blitt marginalisert av sørligere kulturer? I denne teksten svarer jeg på disse to spørsmålene, først ved å definere hva forestillingene om det nordlige er, deretter ved å legge frem et inkluderende program for en mer sammensatt forståelse av det kulturelle Arktis.

Édition multilingue en norvégien

Flerspråklig utgave på norsk, men også på svensk, dansk, russisk, fransk, engelsk og nordsamisk.

Table des matières

2018, 162 pages, IN018, ISBN 978-2-923385-26-6

Édifice Fleurie, 480, de La Chapelle, bureau F015, Québec (Québec) Canada G1K 0B6
Tél. : (418) 657-4399   Téléc. : (418) 657-2096   puq@puq.ca

©2024 - Tous droits réservés
Réalisation : iXmédia

×

Collaborateurs

×

Envoyer à un ami

Envoi du courriel...

Votre courriel a été envoyé avec succès !

Une erreur est survenue, essaie un peu plus tard !