PUQ 55e ANNIVERSAIRE ET NOUVEAU LOGO ! Détails ›

Hvad er forestillingen om det nordlige? Etiske principper

Hvad er forestillingen om det nordlige? Etiske principper

Résumé

Verdens nord er et opdigtet sted. Op igennem århundrederne har kunstnere og forfattere i den vestlige verden gjort sig forestillinger om og fremstillinger af de nordlige egne. Med tiden og den gradvise ophobning af diskursive lag har det ført til skabelsen af en forestilling om de nordlige egne – det være sig de nordiske lande inklusive Skandinavien eller Grønland, Rusland, Canadas tre nordlige territorier eller polerne. Imidlertid nåede vesterlændingene jo først til Nordpolen i starten af forrige århundrede, og dette forhold har gjort det nordlige til produktet af et dobbeltblik: et blik ude fra de mestendels vestlige forestillinger og fremstillinger og et andet inde fra de nordlige kulturer selv – heriblandt inuitterne, de nordamerikanske indianere og skandinaverne. De vestlige fremstillinger af det nordlige er ofte forsimplede og de lokale kulturers egne opfattelser gerne miskendte. For at kunne studere det nordlige ud fra en samlet betragtning bør vi derfor stille to spørgsmål: Hvordan kan det nordlige defineres gennem forestillinger? Hvilke etiske principper bør ligge til grund for vores syn på de nordlige kulturer med henblik på en samlet forståelse, der inkluderer de kulturer, som sydlige magter og egne har miskendt? Disse to spørgsmål vil jeg besvare i denne tekst. Først vil jeg definere forestillingen om det nordlige og dernæst foreslå en omfattende plan for, hvordan vi kan få øjnene op for polaregnenes kulturer i al deres faktiske kompleksitet.

Édition multilingue en danois

Flersproget udgave på dansk, men også på norsk, svensk, russisk, fransk, engelsk og nordsamisk.

Table des matières

2018, 162 pages, IN019, ISBN 978-2-923385-28-0

Édifice Fleurie, 480, de La Chapelle, bureau F015, Québec (Québec) Canada G1K 0B6
Tél. : (418) 657-4399   Téléc. : (418) 657-2096   puq@puq.ca

©2024 - Tous droits réservés
Réalisation : iXmédia

×

Collaborateurs

×

Envoyer à un ami

Envoi du courriel...

Votre courriel a été envoyé avec succès !

Une erreur est survenue, essaie un peu plus tard !